İnsan Kaynakları Politikamız


  • Optimum seviyede personel istihdam ederek personelin verimli çalışmasını sağlamak,
  • Şirketin amaç ve gelişme hedefleri doğrultusunda göreve uygun, yetişmiş uygun adayı bulup işe almak, personelin yetkinliklerine göre yetiştirilmesine ve geliştirilmesine imkan vermek,
  • Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkanlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
  • Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için, personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik etmek; personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almak,
  • Personeli ilgilendiren konularda hızlı ve doğru bilgi akışını sağlamak, görüşünü almak amacıyla gerekli haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirmek,
  • Personeli teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek, eğitmek, bilgi ve görgüsünü arttıracak imkanlar sağlamak,
  • Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışlarını düzenlemek ve geliştirmek,
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.